home

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Prosinec 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

92

Výpůjčkami se knihy neztrácejí, až na ty, které nejvíce potřebujete.

29.2.2012 bude podle harmonogramu projekt "Zaměstnání lidí s autismem" ukončen. Jedním z nejdůležitějších výstupů a výsledků tohoto projektu bude metodika zaměstnávání lidí s PAS. 

Tato metodika bude shrnovat veškerá specifika této cílové skupiny, popisovat nejoptimálnější přístup k osobám s PAS během bilanční diagnostiky, při docházení na místo zaměstnání na zkoušku, souběžné aktivizace a motivačního školení a následného vlastního zaměstnání.

V současné době probíhá korektura textů a příprava grafického zpracování. Metodika bude tištěna jako publikace a bude zveřejněna i na těchto webových stránkách.

29.2.2012 bude podle harmonogramu projekt "Zaměstnání lidí s autismem" ukončen. Jedním z nejdůležitějších výstupů a výsledků tohoto projektu bude metodika zaměstnávání lidí s PAS. 

Tato metodika bude shrnovat veškerá specifika této cílové skupiny, popisovat nejoptimálnější přístup k osobám s PAS během bilanční diagnostiky, při docházení na místo zaměstnání na zkoušku, souběžné aktivizace a motivačního školení a následného vlastního zaměstnání.

V současné době probíhá korektura textů a příprava grafického zpracování. Metodika bude tištěna jako publikace a bude zveřejněna i na těchto webových stránkách.

Největším problémem při realizaci tohoto projektu, je pochopitelně samotné získání budoucího zaměstnavatele pro naše klienty s PAS. Už předem je třeba vyhledávat zaměstnavatele, kteří jsou vůbec ochotni uvažovat o zaměstnávání postižených. Je dobré oslovovat především ty, kteří již s touto formou mají alespoň nějaké zkušenosti. Nevýhodou je i poměrně velká administrativní zátěž. To znamená vyřízení přihlášek a odhlášek odvody apod. Což je problematické zejména, jde-li o jednoměsíční práci na zkoušku. V rámci projektu tuto zátěž dále zvyšovala povinnost schválení každého zaměstnavatele Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR jako příjemce věřejné podpory / podpory de minimis, a to i v případě, že se jednalo o jednoměsíční praxi a tudíž o jeden příspěvek na mzdové náklady. Tento fakt byl v řadě případů také důvodem, proč jsme při vyhledávání pracovního místa nakonec byli neúspěšní. 

Vybrání vhodného pracovního místa není jednoduché i v souvislosti s dojížděním z místa bydliště. Často jsme sice našli „ideální“ místo, ale dále od místa bydliště. Klient by musel do svého zaměstnání daleko dojíždět, což bylo vzhledem k specifičnosti vyplývající z této diagnózy u některých z nich nemožné.  

Místo na zkoušku neboli měsíční praxe je klíčová aktivita, která předchází samotnému zaměstnání. Zúčastnilo  jí všech 15 klientů, samotného zaměstnání již pouze 5 klientů.

Měsíční praxe měla detailněji zmapovat komplexní stránku osobnosti klientů s PAS, ukázat míru komunikačních a sociálních dovedností, prověřit motivaci při zaměstnání, pracovní síchopnosti nabité teorií z aktivity Aktivizace a motivace, jejímž výstupem bylo sepsání vlastního životopisu, který se tak stal vstupním krokem pro získání měsíční praxe.

Cílem této aktivity bylo ukázat silné předpoklady pro další uplatnění klientů s PAS, nabídnout jim možnost vlastní seberealizace prostřednictvím placeného zaměstnaní po dobu jednoho měsíce.

Slabým místem byla administrativní náročnost souhlasu s poskytnutím veřejné podpory/podpory de minimis externím zaměstnavatelům, zejména v těch případech, kdy se jednalo o jeden jediný měsíční příspěvek pro jednoho klienta projektu. Pro budoucnost se mnohem efektivnější formou jeví vytvoření cvičných pracovišť anacvičování pracovních návyků na těchto cvičných pracovištích. Teprve poté pak jednat s konkrétními zaměstnavateli o víceměsíční úvazek.

Osobní asistent byl klientům, popřípadě jejich rodinným zástupcům nabízen už během bilanční diagnostiky, kdy až na jednu klientku, nebyla tato služba využívána. S větším zapojením klientů, s cílem dosáhnout co největší míry jejich samostatnosti, rostla i poptávka po větším množství osobních asistencí, což se projevovalo i v dalších klíčových aktivitách, kdy docházelo ke stále častějšímu a intenzivnějšímu zapojení osobních asistentů klientů.

Konkrétní náplň práce osobních asistentů vychází z činností projektu, lépe řečeno z některých klíčových aktivit projektu (příkladem může být doprovod na sociální nácviky, či jiné podpůrné terapie s tím související nebo ne práci na zkoušku) a z potřeb jednotlivých klientů. Důraz je vždy kladen především na individualitu klienta, neboť práce s klienty s PAS si vyžaduje specifický přístup a právě již zmíněnou individualitu.

Naši poradci, jejímž cílem bylo v rámci tohoto projektu vyhledávání pracovních míst pro obě cílové skupiny, pracovali s kariérními plány, které byly výstupem z bilanční diagnostiky u první cílové skupiny (tj. osoby s poruchou autistického spektra) a s informacemi, které získali od osob druhé cílové skupiny (tj. osoby pečující o osobu blízkou). Na základě těchto všech materiálů průběžně oslovovali potencionální zaměstnavatele (prostřednictví e-mailů, telefonu či osobně) a sledovali nabídky práce na různých webových serverech.

V současné době hospodářské recese je však velmi těžké najít zaměstnavatele, kteří jsou ochotni tyto osoby zaměstnávat. Je nutný velmi aktivní osobní přístup. U klientů první cílové skupiny bylo nutné pečlivě zvažovat, zda zaměstnavatel dokáže přizpůsobit pracovní podmínky potřebám konkrétního klienta. U druhé cílové skupiny, tedy u pečujících osob bylo nutné nalezení kompromisu mezi potřebami zaměstnavatelů a možnostmi (zejména časovými) těchto osob. Proto považujeme za úspěch, že se podařilo pro tyto osoby za pomocí projektového příspěvku na mzdové náklady najít zaměstnavatele, kteří je byli ochotni zaměstnat. 

Tato klíčová aktivita se týkala pouze druhé cílové skupiny (osoby pečující o osobu blízkou) a pouze  tří osob, které byly vybrány a zaměstnány u APLA - JM o.s. Tato klíčová aktivita jim umožnila doplnit si potřebné vzdělání, aby mohly plnohodnotně zastávat funkci poradců, tedy osob, které budou styčným bodem mezi první cílovou skupinou a zaměstnavateli.

Stěžejními školeními bylo školení pracovníků v sociální politice, sociálně právní oblasti, v asertivitě a vyjednávacích schopnostech. Výstupem bylo, aby tyto osoby dokázaly vyhledávat potenciální zaměstnavatele zejména pro první cílovou skupinu.

Rekvalifikaci uskutečnilo A.I.P.Consulting International s.r.o. Aktivita proběhla během měsíce září a byla rozdělena do 10 bloků, kdy jeden blok má 3 vyučovací hodiny. Těchto 10 bloků je rozděleno do následujících témat: workshop, sociální služby, sociálně právní oblast, komunikace a vyjednávání (teorie a praxe), komunikace po telefonu (teorie a praxe), jednání a vyjednávání (teorie a praxe) a asertivita (teorie a praxe).

Tato klíčová aktivita se týká pouze první cílové skupiny (osoby s PAS) a budou ji vykonávat odborní lektoři, kteří se problematice autismu řadu let profesionálně věnují, ve spolupráci s A. I. P. Consulting International s.r.o., která se zúčastnila výběrového řízení, které bylo ve spolupráci s RPA vypsáno. Výběr dodavatele této aktivity se odvíjel podle popisu jednotlivých hodnotících kritériích a hodnotitelem byla sl. Hana Němčáková.

Kritéria byla následujicí: nabídnutá cena (číselné kritérium, zadavatel hodnotil celkovou cenu předmětu zakázky včetně DPH dle specifik v předmětu zakázky), metodika a výstupy (kvalitativní kritérium, zadavatel hodnotil vhodnost a přiměřenost použitých metod a postupů pro aktivizaci a motivaci lidí s poruchou autistického spektra), organizační a technické zajištění zakázky (zadavatel hodnotil organizační zajištění aktivit spojených s aktivizací a motivací lidí s poruchou autistického spektra, metody výběru individuálně zvolených přístupů, organizační propojení jednotlivých aktivit, modifikace organizačního a technického zajištění zakázky s akcentem na specifikaci triády autistického postižení) a počet dní do zahájení jednotlivých kurzů (číselné kritérium, maximální počet dní, do kterých se dodavatel zavazuje zahájit realizaci každého jednotlivého kurzu od zaslání písemné výzvy zadavatelem). 

Vzhledem ke specifikům první cílové skupiny je nezbytně nutné, aby klienty na klíčovou aktivitu Místo na zkoušku a i na další byli doprovázeli asistenti. Bez nich se klienti nebudou cítit bezpečně, což by mohlo negativně ovlivnit výsledky diagnostiky i ochotu osob s PAS zapojit se na trh práce. Pro osoby s PAS, jež mají narušené sociální chování, je nesmírně obtížné vyrovnat se s každou novou situací a s pomocí asistenta se jim tyto problémy snáze překonávají. Asistent se klientovi věnuje zejména během prvního týdne zaměstnání na zkoušku a během první týdne v následném, plnohodnotném zaměstnání. Po zbývající dobu je na telefonu a musí být schopen kdykoliv za klientem dojet a pomoci mu vyřešit potíže, do kterých se dostal, či vyřešit situaci, která je z pohledu klienta nezvladatelná.

 

Postup:

  1. Kontakt s klientem (se zákonnými zástupci)
  2. Sběr anamnestických dat
  3. Osobní cíle klienta
  4. Psychodiagnostika
  5. Vytipování vhodného pracovního zaměření
  6. Kariérní plán

Bilanční diagnostika (pracovní psychodiagnostika) je poradenský proces, který při své práci využívá komplexní odborné diagnostické metody, které slouží jako nástroj pro zjištění míry dovedností, schopností, zájmů a motivací klientů s PAS.

Následující ...
 
Poslední aktualizace 03.12.2017 21:27:39 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.