home

kategorie

Vyhledávání Rozšířené vyhledávání

Givt

 


Maskot

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Prosinec 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

34

Když nechybí vůle, zmaří všechno vůl.

Specifika vývoje dětí s poruchami autistického spektra (PAS) - je vysvětlena obecná problematika PAS, etiologie, výskyt, klasifikace, diagnostická kritéria, diferenciace mentálního postižení a PAS, terapeutické přístupy, modelové kazuistiky.

Definování klíčových kompetencí při vzdělávání žáků s PAS - specifika přístupu při vzdělávání dětí a žáků s autismem, školská legislativa, užívané nástroje speciálně pedagogické diagnostiky, rámcové vzdělávací programy pro různé obory vzdělávání.

Tvorba výukových materiálů a učebních pomůcek - metodika strukturovaného učení, principy strukturalice, vizualizace a individualizace, dělení výukových materiálů a pomůcek originální předměty a reálná zobrazení, symbolické znázornění, strukturované úlohy, textové pomůcky, cvičení a programy prezentované didaktickou technikou, speciální pomůcky, upravené společenské hry; důraz na strukturu a vizualizaci pomůcek, individuální aspekty při výrobě pomůcek, náměty pro výukové a herní aktivity.

Zavádění nových metod práce, současné trendy při využívání různých metod práce se žáky s autismem, dělení metod dle různých kritérií (klasické, aktivizační a komplexní), popis výukových a vyučovacích metod,  výukové metody a moderní technika.

Jednotlivé kroky při tvorbě metodiky: 1. Vytvoření pracovního týmu 2. Analýza základních dokumentů využívaných při vzdělávání žáků s autismem 3. Stanovení obsahu metodiky 4. Monitorování a hodnocení 5. Implementace do praxe.

Workshop

Aplikace metodiky strukturovaného učení při vzdělávání žáků s PAS, prezentace metodiky strukturovaného učení, strukturalizace, vizualizace, individualizace, motivace. Konkrétní postupy využívané při vzdělávání, videoprezentace, práce ve skupinách.

Speciálně pedagogická diagnostika žáků s PAS, práce ve skupinách s edukačně hodnotícím profilem (EHP), zhodnocení výstupů a jejich konkretizace pro budoucí postup ve vzdělávání, tvorba podkladů pro individuální vzdělávací plán nebo edukační plán, příprava podkladů pro metodiky.

Definování klíčových kompetencí, jejich specifika při vzdělávání žáků s autismem.

1. kompetence k učení - zohlednění specifik vzdělávání žáků s PAS, podpůrné prostředky při výuce, zohlednění nerovnoměrného vývoje při zvládání základního učiva, využití metod modelování a zpevňování (rozsah 3 hod).

2. kompetence personální  - organizace volného času, různé aktivity, samostatná hra, skupinové aktivity, podpora při organizaci vlastních aktivit, využívání vizuální podpory (rozsah 3 hod).

3. kompetence komunikativní - naplnění základních komunikačních kompetencí, využití alternativních způsobů komunikace, porozumění symbolům a dvojrozměrným informacím, aktivizace v komunikaci (rozsah 3 hod).

4. kompetence sociální - nácvik společenského chování, uplatnění předem stanovených pravidel, respektování sebe i druhých, orientace v různých prostředích zvyšování schopnosti adaptace (rozsah 3 hod).

5. kompetence pracovní - sebeobsluha a hygiena, pracovní činnosti, výtvarné aktivity, využití zvládnutých dovedností v praktickém životě, možnost seberealizace a nezávislosti, podpora nácviků činností (rozsah 3 hod).

Skupinová práce s vlastními výstupy účastníků, psaní závěrečné zprávy a doporučení, interaktivní způsob vedení workshopů.

Zavádění klíčových kompetencí do praxe, možná rizika, specifické problémy, praktické využití při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a edukačních plánů, závěrečné prezentace zpráv účastníků.

Konzultace a diskuse - s lektory, využití získaných poznatků v praxi jednotlivých frekventantů.

Vzdělávací cíl

Naučit pedagogické pracovníky aplikovat metodiku strukturovaného učení při vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS).

Správně využít dostupné nástroje speciálně pedagogické diagnostiky k ohodnocení schopností, vědomostí a dovedností žáků s PAS, které lze využít při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

Naučit pedagogické pracovníky využívat nové metody intervence, které budou moci uplatňovat při vzdělávání žáků s PAS, seznámit je s novými trendy a možnostmi využívání takových nových metod práce, které zefektivní vzdělávání těchto žáků. Definováním klíčových kompetencí naučit pedagogické pracovníky umět individuálně aplikovat nové metody do praxe.

Součástí kurzu je zpracování videozáznamů, na jejichž základě bude vysvětlena a prakticky probrána metodika strukturovaného učení a využívání nových metod práce.  Frekventanti vypracují závěrečnou zprávu, ve které popíší postupy uplatňování jednotlivých metod a vytvoří tak na základě definovaných klíčových kompetencí metodiku vzdělávání pro jednotlivé oblasti a předměty. Naučí se zaznamenávat práci s žáky, vyhodnocovat záznamy a na jejich základě vytvořit osnovu pro individuální vzdělávací plán.

Součástí kurzu je prezentace praktických zkušeností frekventantů (videozáznam + dokumentace) pod vedením lektorů.

 
Poslední aktualizace 03.12.2017 21:27:39 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.