home

kategorie

Vyhledávání Rozšířené vyhledávání

Givt

 


Maskot

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Prosinec 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

88

Poté, co jsme vyšroubovali poslední ze šestnácti šroubků krytu přístroje, zjistíme, že jsme odšroubovali nesprávný kryt... Poté, co připevníme kryt šestnácti šroubky, zjistíme, že jsme zapomněli vrátit těsnění... Když máme přístroj konečně smontovaný, zjistíme, že nám na stole zůstalo několik součástek.

Do naší knihovny darovala autorka knih Poruchy autistického spektra; Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. a Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie, paní Barbora Bazalová, nové 4 výtisky těchto titulů. Děkujeme! 

V prostorách kanceláře APLA - JM o.s. je k dispozici knihovna, kde můžete objevit řadu zajímavých titulů, které vám mohou posloužit jako inspirace nebo nástroj k řešení problémových situací. Jejich kompletní seznam je uveden v příloze, stačí si jej jen rozkliknout a po telefonické či emailové domluvě si příslušnou publikaci vyzvednout.

Čtenář si může vypůjčit nejvýše pět knih po dobu jednoho měsíce. V odůvodněných případech může mít čtenář půjčeno i více knih.

Po uplynutí výpůjční doby je čtenář povinen knihy vrátit nebo požádat o prodloužení výpůjčky. Prodloužení výpůjčky je možné pouze tehdy, nepožaduje-li knihy další čtenář. Jestliže čtenář knihu nevrátí ve stanovené lhůtě, účtují se poplatky z prodlení. Vypůjčený dokument nesmí čtenář půjčovat dalším osobám a ručí za něj po celou dobu, kdy ho má půjčený.

Čtenář je povinen bezodkladně ohlásit ztrátu nebo poškození díla. O způsobu náhrady rozhodují pracovnice APLA-JM o.s.

Pracovnice APLA-JM o.s. jsou oprávněny odmítnout služby čtenářům, kteří porušují výpůjční řád - poškozují knihy, nedodržují výpůjční dobu, odmítají zaplatit sankční poplatky.

Čtenáři jsou povinni řídit se výpůjčním řádem. Jsou povinni podrobit se opatřením, která jsou stanovena v zájmu ochrany majetku knihovny.

Výpůjční lhůta je jeden měsíc. V případě překročení zaplatí čtenář sankční poplatek: po uplynutí jednoho měsíce bez písemného upozornění 20,-Kč, 2. upomínka (po dalších 31 dnech ) 30,-Kč, 3. upomínka (po dalších 31 dnech) 50,-Kč. Jestliže se čtenář dostaví po uplynutí 31 dnů od odeslání 3. upomínky, hradí bez dalšího písemného upomínání 100,-Kč. Poté se řeší vyřízení pohledávky právní cestou se sankčním poplatkem 100,-Kč. 

Při ztrátě knihy nebo jejím poškození rozhoduje o způsobu náhrady knihovna. Může požadovat nepoškozený výtisk téhož díla nebo finanční náhradu v plné výši. Zároveň je čtenář povinen zaplatit manipulační poplatek ve výši 50,-Kč. Při ztrátě vzácné nebo těžko nahraditelné knihy zaplatí čtenář cenu fotokopie knihy.

Do výpůjčního deníku zapíší pracovnice APLA-JM o.s. název a pořadové číslo knihy, datum výpůjčky a jméno čtenáře. Knihy se půjčují proti podpisu.

Čtenář je povinen vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si ho vypůjčil. Nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu díla, popř. uhradit škodu jako při ztrátě. Je zakázáno zpracovávat text podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do knihy zasahovat.


Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí je nová česká knížku oautismu, která vyšla vlastním nákladem autorky.Jedná se o skutečný příběh autistické slečny Marianky, její rodiny adalších rodin dětí s autismem.

Vyprávění se svým typickým černočerným humorem sepsala a sezbírala EvaLinhartová, maminka Marianky. Jedná se o autentické texty, které vzniklypůvodně jako jakási forma terapie, sdílení mezi rodiči dětí na autistickém spektru.

První díl knihy je věnován rodičům autistických dětí, kteří se s menšími či většími obtížemi vyrovnávají s psychickou zátěží pramenící z nelehké životní situace.

DÍL I. Perpetuum autile: mozaika nevšedních zážitků rodičů "autíků" otevírádveře do zákulisí "autisvěta". Mix naděje, zoufalství, pocitů viny zvlastního selhání je okořeněn humorem autorky, matky autistické Marianky.

Následující DÍL II. - Marianka sděluje: třináctiletá Marianka vám svým nezaměnitelným způsobem vysvětlí, co je a co nenídůležité a proč je divné, že nejste jako ona.

Díky podpoře Nadace OKD jsme rozšířili nabídku knihovny o několik zajímavých publikací. Služby naší knihovny můžete využít v úředních hodinách:

Po: 9 -12

ÚT: 13 17

ČT: 13 17

Těšíme se na Vás!   

 

 

 
Poslední aktualizace 03.12.2017 21:27:39 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.