home

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Listopad 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

109

Pravý odborník, je ten, který předpokládá, že daný úkol si vyžádá spoustu času a bude stát majlant.

Dobrovolník svou činností pomáhá zkvalitnit život lidem s PAS a jejich rodinám. V roce 2006 jsme akreditovali dobrovolnickou službu u Ministerstva vnitra a od té doby spolupracujeme s dobrovolníky, kteří jsou ochotni věnovat svůj drahocenný volný čas našim klientům, tedy lidem s PAS. Většinu klientů tvoří děti a mladí lidé do 26 let. Dobrovolníci jsou stavebními pilíři volnočasových aktivit, které APLA-JM pro své klienty pořádá.

Co přesně tedy může dobrovolník v APLA-JM dělat?

 • Účastní se pravidelných sobotních výletů (pořádáme jednou měsíčně ve školním roce).
 • Účastní se táborů (tábor pobytový a příměstský probíhá v období letních prázdnin).
 • V ojedinělých případech pomáhá osobnímu asistentovi (např. klient je na invalidním vozíku a osobní asistent potřebuje další pomocnou ruku).
 • Pomáhá v rodinách, ve kterých žije více dětí s postižením nebo více dětí nízkého věku.
 • Pomáhá rodinám, které se ocitly v mimořádně těžké životní situaci.
 • Pomáhá při propagačních akcích organizace (např. roznášení informačních letáků).
 • Tvorba kompenzačních pomůcek pro děti s PAS (kompenzační pomůcky používají především rodiče pro rozvoj jejich dětí s PAS).

 Kdo může být dobrovolníkem v APLA-JM?

 • Každý, komu je víc jak 15 let.
 • Má dobrý a citlivý přístup k lidem.
 • Nemá záznam v rejstříku trestů a je zdravotně způsobilý pro práci s lidmi s PAS.

Jak se stát dobrovolníkem v APLA-JM?

 • Pokud splňujete výše zmíněné předpoklady, pak už stačí jen napsat na e-mail koordinátorce dobrovolníků Adéle Miklové (dobrovolnictvi@apla-jm.cz ) a domluvit si osobní schůzku, na které vám zodpoví všechny vaše dotazy ohledně dobrovolnictví v APLA-JM.

Paspoint, z.ú. - Centrum podpory lidí s autismem a jejich blízkých

vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou U 184

 

Ředitel organizace:

             Tomáš Dostál

             Tel. 775 170 795

             Email: reditel@apla-jm.cz

OSOBNÍ ASISTENCE, SOCIÁLNÍ REHABILITACE, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, KANCELÁŘ:

Anenská 10, 602 00 Brno

E-mail: kancelar@apla-jm.cz

 

RANÁ PÉČE, CENTRUM PASPOINT:

Nerudova 7, 602 00 Brno

 


 Bankovní spojení: Fio banka a.s., Nové Sady, Brno

2900644193/2010 - HLAVNÍ ÚČET (členské příspěvky, sponzorské dary, režie)

2100644195/2010 - osobní asistence

2000644198/2010 - raná péče

2300644202/2010 - sociální rehabilitace

2200644205/2010 - účet pro veřejnou sbírku

2500656144/2010 - vzdělávací aktivity

2400656139/2010 - účet dobrovolnického centra

2100656137/2010 - volnočasové aktivity, zájmové kroužky, tábory

 

Fakturační údaje:

Paspoint, z.ú.
Anenská 10/10, 602 00 Brno
IČO: 26589907

Osobní asistence:

Vedoucí osobní asistence

Martina Planičková, DiS.

Tel. 775 199 801

Email: oas@apla-jm.cz, planickova@apla-jm.cz

Administrátorka osobní asistence:

Jitka Lišková

Tel. 775 199 800

Email: kancelar@apla-jm.cz

Klíčové pracovnice:

Bc. Lenka Libánková, DiS.

Tel. 608 428 716

Email: libankova@apla-jm.cz

 

Pavla Kubíčková

Tel. 608 924 317

Email: kubickova@apla-jm.cz

 

Ing. Dita Hádková

Tel. 608 482 913

Email: hadkova@apla-jm.cz

 

Raná péče:

Vedoucí služby:

Mgr. Veronika Pelánová

Tel. 777 798 701

E-mail: pelanova@apla-jm.cz

Poradkyně:

           Mgr. Klára Geislerová

          Bc. Iva Šálovská, DiS.

          Mgr. Jana Kurfürstová

         Mgr. Hana Jančiarová

         Bc. Tereza Slobodová

         Mgr. Klára Večeřová

         Mgr. Lucie Strapáčová

Centrum podpory (první pomoci):

Vedoucí služby:

Mgr. Lucie Hemalová

Tel. 778 071 913

E-mail: hemalova@apla-jm.cz

 

Sociální rehabilitace:

Vedoucí služby:

Mgr. Ladislav Bušek

Tel. 774 098 060

E-mail: busek@apla-jm.cz

 

Volnočasové aktivity a dobrovolnická služba:

Koordinátorka VČA a dobrovolníků:

Veronika Sladovníková

          E-mail: volnocasovky@apla-jm.cz, dobrovolnictvi@apla-jm.cz

 

Vzdělávání:

Koordinátor vzdělávání:

Mgr. Klára Geislerová

E-mail: vzdelavani@apla-jm.cz

 

Co je vlastně autismus
 
Slovo autismus pochází z řeckého slova autos = sám a je automaticky spojováno se symptomem uzavřenosti. Autismus patří mezi pervazivní vývojové poruchy (PDD), nověji se užívá i termín poruchy autistického spektra (PAS). Jedná se o celoživotní neurovývojové postižení. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Nevyhodnocuje správně informace, které k němu směřují a reaguje někdy nezvykle na běžné podněty. Projevy autismu jsou velice rozmanité, nelze najít dva jedince s autismem, kteří by měli stejné projevy. I přes tuto rozmanitost se kvalitativní postižení projevuje především ve třech oblastech (triáda). Jsou to: komunikace, sociální chování -  interakce, představivost - imaginace (stereotypní okruh zájmů).
 
Poruchy autistického spektra (PAS)
 
Dětský autismus
 
Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje a řadí se mezi komplexní vývojové poruchy. Společným znakem jsou poruchy sociální interakce, problémy v oblasti verbální i neverbální komunikace a narušená schopnost představivosti, která se projevuje neobvyklými nebo omezenými, mnohdy stereotypními aktivitami nebo zájmy. Toto vše vede dítě s autismem do role cizince, který nerozumí okolí. Náš svět je pro něj skládankou, jejíž díly do sebe nezapadají. Naučené dovednosti nezvládá aplikovat v nově vzniklých situacích běžného života. Za hlavní příčinu poruch autistického spektra jsou považovány vrozené abnormality mozku. 
 
Jaká je jeho příčina?
 
Za hlavní příčinu poruch autistického spektra jsou považovány vrozené abnormality mozku. Jedná se tedy o neurologickou poruchu, která se projevuje specificky v kognitivním vnímání a v důsledku jeho narušení pak i chování postiženého. Přesnou příčinu se však prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění (viry, očkování) a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se již v raném dětství, ideálně by měl být diagnostikován do 36 měsíců věku dítěte. Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace (senzorické, jazykové). Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti, převládají u nich stereotypní zájmy a rigidita v myšlení.
 

Pravidelná setkávání rodičů a přátel v Technickém muzeu v Brně

 

Setkávání probíhá zpravidla každou třetí sobotu v měsíci od 10.00. Souběžně probíhá sobotní výlet dětí s dobrovolníky, aby si mohli rodiče vydechnout a popovídat si o svých problémech na setkání v muzeu.

 

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o. s. vznikla v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s PAS (poruchy autistického spektra), odborníků a sympatizantů, kteří již v minulosti společně pracovali na projektech APLA ČR. Sdružení je regionální organizací a součástí národní Asociace pomáhající lidem s autismem ČR. O potřebě vzniku sdružení a také o podpoře regionálních organizací rozhodla APLA ČR na své valné hromadě 12. ledna 2002 v Brně.  APLA-JM o. s. byla zaregistrovaná dne 4.4.2002 u MV ČR pod číslem VS/1-1/49 839/02-R. Od 1.1.2017 jsem se přejmenovali na Paspoint, z.ú.

Sdružení si klade za úkol působit jako profesionální mezičlánek mezi rozsáhlými aktivitami v rámci cílové skupiny (osoby s poruchou autistického spektra) a všemi ostatními institucemi zodpovědnými za příslušné programy v oblasti péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Cílem sdružení je zkvalitnit život lidem s PAS a postupně je integrovat do společnosti.

APLA-JM o.s. vyvíjí svou činnost především v těchto oblastech: raná péče, centrum PASPOINT, osobní asistenční služba ve volném čase, sociální rehabilitace, dobrovolnická služba, informovanost odborné a laické veřejnosti, školení odborníků a rodičů, spolupráce se školskými zařízeními, zájmové kroužky, letní pobyty, pravidelná setkávání rodičů, legislativa, atd.

 
Poslední aktualizace 15.11.2017 09:00:28 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.