home

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Listopad 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

73

Kurz cenných papírů se pohybuje v opačném poměru k množství zakoupených akcií.

Čtenář si může vypůjčit nejvýše pět knih po dobu jednoho měsíce. V odůvodněných případech může mít čtenář půjčeno i více knih.

Po uplynutí výpůjční doby je čtenář povinen knihy vrátit nebo požádat o prodloužení výpůjčky. Prodloužení výpůjčky je možné pouze tehdy, nepožaduje-li knihy další čtenář. Jestliže čtenář knihu nevrátí ve stanovené lhůtě, účtují se poplatky z prodlení. Vypůjčený dokument nesmí čtenář půjčovat dalším osobám a ručí za něj po celou dobu, kdy ho má půjčený.

Čtenář je povinen bezodkladně ohlásit ztrátu nebo poškození díla. O způsobu náhrady rozhodují pracovnice APLA-JM o.s.

Pracovnice APLA-JM o.s. jsou oprávněny odmítnout služby čtenářům, kteří porušují výpůjční řád - poškozují knihy, nedodržují výpůjční dobu, odmítají zaplatit sankční poplatky.

Čtenáři jsou povinni řídit se výpůjčním řádem. Jsou povinni podrobit se opatřením, která jsou stanovena v zájmu ochrany majetku knihovny.

Výpůjční lhůta je jeden měsíc. V případě překročení zaplatí čtenář sankční poplatek: po uplynutí jednoho měsíce bez písemného upozornění 20,-Kč, 2. upomínka (po dalších 31 dnech ) 30,-Kč, 3. upomínka (po dalších 31 dnech) 50,-Kč. Jestliže se čtenář dostaví po uplynutí 31 dnů od odeslání 3. upomínky, hradí bez dalšího písemného upomínání 100,-Kč. Poté se řeší vyřízení pohledávky právní cestou se sankčním poplatkem 100,-Kč. 

Při ztrátě knihy nebo jejím poškození rozhoduje o způsobu náhrady knihovna. Může požadovat nepoškozený výtisk téhož díla nebo finanční náhradu v plné výši. Zároveň je čtenář povinen zaplatit manipulační poplatek ve výši 50,-Kč. Při ztrátě vzácné nebo těžko nahraditelné knihy zaplatí čtenář cenu fotokopie knihy.

Do výpůjčního deníku zapíší pracovnice APLA-JM o.s. název a pořadové číslo knihy, datum výpůjčky a jméno čtenáře. Knihy se půjčují proti podpisu.

Čtenář je povinen vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si ho vypůjčil. Nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu díla, popř. uhradit škodu jako při ztrátě. Je zakázáno zpracovávat text podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do knihy zasahovat.


Vážení přátelé, členové a sympatizanti!

Rád bych využil této možnosti a seznámil ty, kteří se neúčastnili naší Valné hromady s jejím průběhem. Valná hromada se konala 19.6.2010 v Technickém muzeu v Brně. Snažili jsme se Valnou hromadu připravit tak, aby byla zajímavá. Pomocí prezentací jsme se pokusili seznámit členy s našimi výsledky a zejména s plány do budoucna. Po oficiální části, která obsahovala kromě zmíněných prezentací i povinné body (schválení Výroční zprávy za rok 2009 apod.) následovalo promítání filmu "Mě přinesl čáp". Tento hraný film podle mého názoru určitě stojí za zhlédnutí. Byli přítomni i hlavní tvůrci filmu a zajímavá byla i krátká improvizovaná beseda s nimi po skončení projekce.

 

Domnívám se, že přítomní určitě nelitovali. Bohužel účast byla velmi malá. Nejsem si jist, co toho bylo příčinou. Pozvánka byla s předstihem umístěna na našem webu, kromě toho byla pomocí "Elektronického občasníku" rozeslána všem členům. Je pravda, že někteří přítomní si stěžovali, že se k nim e-maily s občasníkem a pozvánkou nedostaly. Zřejmě budeme muset zkontrolovat kontaktní údaje našich členů. Přesto se mi nezájem členů o tuto akci zdá překvapivý. Snad byl jednou z příčin i příchod prázdnin, černé můry většiny rodičů autistických dětí.

Přesto mi dovolte, abych Vám popřál jejich krásné a klidné prožití!

 Roman Turský

Vážení přátelé,
ráda bych Vás pozvala ke sledování pořadu Klíč v úterý 22. 6. v 18 hodin na ČT2. Repríza bude 28.6. v 9.10 rovněž na ČT2. Pořad bude o programu specializujícím se na práci s dětmi a dospělými s poruchami autistického spektra Son-rise. Vystoupí v něm české rodiny, které program praktikují. Pořadem provází Jan Potměšil.Po odvysílání pořadu bude možné pořad shlédnout na webu České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/program/10267480004.html?nzv=Kl%ED%E8

Linda Cecavová-Neubauerová
Certifikovaná dětská facilitátorka Son-rise programu
www.srp-terapeut.cz
www.autismtreatmentcenter.org (originální web stránky v Angličtině)

Linda Cecavova-Neubauerova
Certified Son-rise program
Child Facilitator
www.son-rise.org

Na stránce Českého rozhlasu Olomouc si můžete poslechnout rozhovor s paní profesorkou Struneckou.

 http://media.rozhlas.cz/_audio/02049024.mp3

 

Prezident APLA-JM Ing. Oldřich Vojta, v souladu se stanovami, svolává Valnou hromadu Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s.. Termín konání byl stanoven na sobotu 19.6.2010 od 10 hod. Místem konání bude Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 61200 Brno, 5.patro.

Program:

Úvod

Popis všech aktivit APLA- JM v letech 2009 a 2010, jejich financování a strategie rozvoje organizace (Mgr. Pavla Krňávková, Roman Turský)

Seznámení přítomných s Výroční zprávou za rok 2009 (Mgr. Pavla Krňávková)

Schválení Výroční zprávy 2009 (Roman Turský)

Schválení auditora pro případ, že v účetním období vznikne povinnost auditu. (Roman Turský)

Diskuze

Po ukončení oficiální části Valné hromady bude promítán filmu Mě přinesl čáp (viz následující článek). Následovat bude i promítání filmového dokumentu o natáčení tohoto filmu. Po skončení projekce bude následovat beseda s tvůrci filmu.

Zveme všechny členy k účasti!

Mě přinesl čáp je nový celovečerní film studentského filmového uskupení yFilm, který se točil v srpnu až prosinci 2009. Přemiéra filmu proběhla v březnu 2010.

Děj hrané části filmu se týká tří prostředí, tří společností lidí. Amatérský divadelní kroužek nacvičuje novou hru. Jedním z herců je Emilka, sestra autistické holčičky Viktorky, která s Emilkou ráda divadlo navštěvuje. Tom, který v divadle sbírá fotografický materiál na svou ročníkovou práci, je naprosto unešený Viktorčiným výtvarným nadáním. Autistickou holčičku Viktorku ve filmu ztvárnila čtrnáctiletá Michaela Zezulová, která má diagnózu vysoce funkčního autismu a je nadaná kreslířka. Postava Viktorky je do značené míry jejím portrétem (ve filmu například uvidíme spoustu ukázek jejích vlastních obrázků).

yFilm je nezávislé studentské filmové seskupení. Vzniklo před dvěma roky, realizovalo již čtyři projekty, dva větší a dva menší. Čtyři členové seskupení v letošním školním roce ukončí studium na Střední škole uměleckoprůmyslové a jeden začíná studovat historii hudby. Tento film je zatím jejich největší projekt.

Odkaz na webové stránky projektu zde.

Odkaz na stránky tohoto projektu na facebooku zde

 
Poslední aktualizace 15.11.2017 09:00:28 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.