home

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Prosinec 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

34

Když nechybí vůle, zmaří všechno vůl.

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace APLA-JM se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb.

Služba je poskytována bezplatně.

Cílem sociální rehabilitace APLA-JM o.s. je posílení schopností a dovedností - mládeže a dospělých s PAS - potřebných pro dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Dílčí cíle:

  • osvojení si praktických dovedností potřebných pro samostatný život (sebeobsluha, funkční komunikace, organizace času, finanční gramotnost)
  • podpora zvládání krizových situací vyplývajících z deficitních oblastí PAS (komunikace, sociální dovednosti)
  • posilování pracovních kompetencí vedoucích k vyhledání, zajištění a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce

 Kapacita služby

Roční: 30 uživatelů 

Krňávková Pavla25.03.2015, 09:06:00 Počet zhlédnutí ( 3486 )

 V předvečer Mezinárodního dne porozumění autismu pořádá APLA-JM Modrý průvod. Sraz je na apríla 1. dubna v 19 hodin u Kraví hory (konečná zastávka tramvaje číslo 4). Společně půjdeme na náměstí Svobody, kde v kavárně v Domě Pánů z Lipé můžeme ještě chvíli posedět. S sebou si nezapomeňte modré oblečení a doplňky. Vhodné jsou modré mikiny, trička, deštníky nebo balónky. Fantazii se meze nekladou. Doma si nezapomeňte ani lampióny.

Pro oblast dobrovolnictví a volnočasových aktivtit máme nové telefonní číslo. 

Adéla Miklová - +420 775 199 808

Emailové adresy zůstávají stejne: volnocasovky@apla-jm.cz     dobrovolnictvi@apla-jm.cz

V centru PASPOINT, které se zaměřuje na rodiny dětí s poruchami autistického spektra v období stanovení diagnózy, nedávno přibyla nová kuchyňka darovaná společností BauMax. Od minulého týdne tam najdete i elektrický sporák, který pro klienty APLA-JM zdarma poskytla alza.cz.

Prosíme členy či příznivce APLA-JM, zdali by se nezapojili do výzkumu věnujícímu se pomoci dětem, kteří mají sourozence s poruchami autistického spektra (PAS). Konečným cílem celé této aktivity je spuštění  skupin pro sourozence dětí s PAS. Níže Vám předkládáme dopis řešitele výzkumu a odkaz na dotazník. V případě, že Vás tato aktivita zaujme, prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Děkujeme.

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace APLA-JM se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb.

Služba je poskytována bezplatně.

Cílem sociální rehabilitace APLA-JM o.s. je posílení schopností a dovedností - mládeže a dospělých s PAS - potřebných pro dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Dílčí cíle:

  • osvojení si praktických dovedností potřebných pro samostatný život (sebeobsluha, funkční komunikace, organizace času, finanční gramotnost)
  • podpora zvládání krizových situací vyplývajících z deficitních oblastí PAS (komunikace, sociální dovednosti)
  • posilování pracovních kompetencí vedoucích k vyhledání, zajištění a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce

 Kapacita služby

Roční: 30 uživatelů 

V případě vhodnosti a zájmu se dále jedná o vstupu do služby. Kontaktní pracovník na základě rozhovoru se zájemcem zjišťuje a identifikuje jeho potřeby, schopnosti a potřebnou míru podpory, zjištěné informace posuzuje s možnostmi poskytovatele služby.

Zájemce vstupuje do služby dobrovolně na základě svého vlastního svobodného rozhodnutí. Služba je uživateli poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální rehabilitace na dobu určitou (zpravidla na dobu 2 let).

Ve smlouvě jsou stanoveny konkrétní podmínky poskytování sociální rehabilitace, kterým zájemce o sociální službu rozumí a souhlasí s nimi.   Se zájemcem je jednáno s přihlédnutím k jeho věku, situaci, funkčním schopnostem. Je mu poskytnut dostatek času, aby se mohl samostatně vyjádřit, a aby bylo zřejmé, že projednávaným věcem rozumí a pochopil je tak, aby mohlo dojít k řešení dalšího okruhu smlouvy. Účastníky jednání mohou být i rodiče, zákonní zástupci, opatrovníci, příbuzní.

Po uzavření smlouvy se ze zájemce stává uživatelem, se kterým dále pracuje konzultant, přidělený kontaktním pracovníkem. Konzultant poskytuje službu v:

Terénu – provádění nácviků v přirozeném prostředí, spolupracuje s přirozeným prostředím uživatele

Ambulantně – v prostorách organizace (Anenská 10, Brno), obvykle dle dvoufázového modelu. V první fázi probíhá individuální práce s uživatelem, posléze skupinová. Prostory organizace představují bezpečné a tréninkové prostředí. 

Cílová skupina: mládež a dospělí s poruchou autistického spektra (PAS) z Jihomoravského kraje (trvalé bydliště v JmK, studium v JmK)

Zájemce o sociální rehabilitaci může kdykoli v průběhu jednání o službě poskytování služby odmítnout.

APLA-JM o.s. (dále jen poskytovatel) je oprávněna odmítnout zájemce pouze z následujících důvodů:

§  Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (např. chráněnou dílnu, právní poradenství)

§  Kapacita služby je naplněna

§  Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení (osoby s akutními infekčními nebo parazitárními chorobami, osobám s tuberkulózou s výjimkou stabilizovaných a neprojevených forem, osobám s pohlavními chorobami)

§  Osobám, jejichž zdravotní stav v době uzavírání smlouvy vyžaduje péči ve specializovaném zařízení, (osobám závislým na návykových nebo psychotropních látkách /drogy, alkohol, apod./ nebo osobám ve stádiu léčení ze závislosti na těchto látkách, osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení),

§  Nesouhlas s vnitřními pravidly služby

§  Osobě žádající o poskytnutí služby, které byla vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

APLA-JM o.s. odstartovala v listopadu 2014 projekt Vstřícné organizace - Integrace osob s poruchou autistické spektra na trh práce 3 (reg.č. CZ.1.04/3.3.05/D6.00372), který poběží až do října 2015. Co se zatím událo od zahájení projektu? 

Následující ...
 
Poslední aktualizace 03.12.2017 21:27:39 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.