„UČÍME SE HRÁT“ - Projekt č. 170215 Zkvalitnění služby rané péče pro rodiny dětí s PAS

Krňávková Pavla19.10.2017, 10:16:00

Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti, můžeme od září 2017 otevřít pro rodiny s dětmi s PAS nový zájmový kroužek „Učíme se hrát“. Kroužek je určen klientům naší rané péče.

V průběhu realizace projektu bude podpořeno 24 dětí s PAS. Cílem projektu je individuální formou trénovat sociální a herní dovednosti dětí s PAS, ukázat rodičům jejich možnosti a nabídnout jim podněty pro další rozvoj jejich dítěte v těchto oblastech. Tento kroužek je financován z prostředků The VELUX Foundations a je díky této pomoci poskytován ZDARMA. Začínáme v září 2017, další volná místa budou od ledna 2018. Pokud máte o prezentovaný kroužek zájem nebo potřebujete více informací, kontaktujte vedoucí služby Mgr. Veroniku Pelánovou (mob: 777 798 701, e-mail: pelanova@apla-jm.cz).